Ngaji diri, ngaji hate

Pendak sareng rerencangan kuliah di Bandung, meni asa sono tos 5 tahun teu pendak. Dipiwarang silaturahim ti bulan-bulan katukang, ngan waktuna asa susah. Alhamdulillah, anjeuna ayeuna tos sukses, gaduh istri hiji, jeung putra hiji.

Ajengan Eli, kitu abdi nyebat anjeuna. Kunaon disebat Ajengan, kumargi anjeuna guru abdi, batur diskusi, batur ngobrol, penasehat. Padahal umurna mah beda tipis, malah anjeuna langkung anom. Tapi ngaji diri, ngaji hatena meni jero.

Duh Gusti Allah Nu Agung, eta nasehat Ajengan Eli meni nyecep kana hate. Saurna teh:

islamkeun hate urang, isi hate urang ku kalimah-kalimah ilahi, kudu dilatih. Pantengkeun hate urang supaya terkoneksi terus ka Allah swt. Mun bisa mah setiap denyut nadi urang teh dieusi ku zikrullah.

Lir ibarat “kurung” jeung “kuring”. Mun kurung euweuh kuring-an, moal aya hargaan. Ibarat jasad jeung jiwa/hate. Ari jasad mah bakal dikubur, dihakan ku bilatung tapi ari jiwa/hate mah bakal diamprokkeun ka Gusti Allah, bakal di-mizan, bakal ditimbang. Tah, anu bakal salamet teh anu ‘qolbun salim’.

Sing eling ka Allah, lain saukur zikir ku lisan biwir ngaraweco ku kalimah ilahi, lain sholat wungkul jungkal jungkel, tapi hate anu kudu terus zikir. Da hate anu bakal ngahias kana kualitas diri urang mah.